RESILIENCE

BUILDING ORGANIZATIONAL

HR & the Future Strategy on Transformation

2-3 December 2020

 

HEAD LINE

Speakers

Event

The

Physical

DETAIL:

ฟังสัมมนาแบบสด ๆ ได้ 28 หัวข้อ พร้อมเลือกเข้าห้องย่อยต่าง ๆ ได้ตั้งแต่ 2-3 ธันวาคม 2563... รับจำนวนจำกัดเพียง 500 ที่นั่งเท่านั้น ด้วยมาตรการความปลอดภัย และเว้นระยะห่างที่ได้มาตรฐาน

Online

Conference

(ผ่าน Zoom)

DETAIL:

รับฟังผ่าน live Streaming  เฉพาะ Main Stage ได้ 6 หัวข้อ ต่อเนื่อง (เฉพาะ วันที่ 2 ธันวาคม 2563) ผ่าน Device ของท่านได้ทุกที่

ฟังย้อนหลังได้ทุกหัวข้อ

ตั้งแต่ 8 - 22 ธค 63

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ศุภิสรา
T 065-626-1693

 

DAY1: Get Ready for 2021

Schedule

Business Resilience and HR Challenge

08:45
พิธีเปิดงานและมอบรางวัล HR Innovation Awards
09:15
Thailand in 2021: Shaping a People-centered Economic Recovery
>> ดร.สันติธาร  เสถียรไทย - นักเศรษฐศาสตร์ภาคเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, Group Chief Economist
     และหนึ่งในผู้บริหารของ Sea Group (Garena, Shopee และ AirPay)
10:15
(Culture) Transformation & Crisis Survival in 2021
>> คุณอริยะ พนมยงค์ - CEO & Founder Transformational
11:00
CEO’s Perspective on 2021 Business Continuity & Recovery
>> คุณชานนท์ เรืองกฤตยา - กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร,
     บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
11:45
Strengths in Difficult Times: Resilience & the Roles of HR
>> คุณปัทมาวลัย  รัตนพล - หัวหน้าคณะที่ปรึกษาบริหาร บริษัท เอส แอนด์พี ซินดิเคท
13:30
Organization DNA to strive through crisis for growth and sustainability
>> ดร.หลุยส์  คริสธานินทร์ - Assistant Chief Executive Officer | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
     CP ALL PLC. | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
14:15
How To Build Cultivating a Resilient Organizational Culture
>> คุณสุดคนึง ขัมภรัตน์ - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรมนุษย์
     บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
15:30
Uncertain Times & Resilient Strategies in 2021 & Beyond
>> คุณพิลาสินี  กิตติขจร - Partner & Managing Director 
     The Boston Business Consulting Group

Track A1   13:30-15:00

How HR can Build the Resilient Organizations for Now and Future

คุณนนทวัฒน์ พุ่มชูศรี

กรรมการผู้จัดการ เอคเซนเชอร์ ประเทศไทย

Track B1   13:30-15:00

People in Crisis & Transition

คุณภาณุวัฒน์ เบ็ญเราะมาน

Chief People Officer  เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คุณปณิดา

อนุกูล

Corporate Talent and Learning Director  เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Track inno 1   13:30-15:00

HR Innovation: HR for CSR Showcase

• Western Digital: WD Learning Center

• Western Digital: Virtual Internship Program

• Western Digital: Quarantine Avoidance

DAY2: HR in the Next Normal 

Business Resilience and HR Challenge

Track C1    09:00-10:30

The Next Normal: Managing Employee Relations

ดร.สุทธิพงษ์ สุวรรณสุข

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบุคคล
บจก.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย)

Track D1    09:00-10:30

Think Big, Start Small: Move forward to Data Driven Organization

คุณถิรนันท์​ อรุณ​วัฒนกูล

COO MONIX CO.,LTD

บริษัทร่วมทุนของธนาคารไทยพาณิชย์ และ Abakus บริษัท Holding Company ทางด้านเทคโนโลยีจากจีน

Track E1    09:00-10:30

Strategic Workforce Planning for the Next Normal

คุณภานุวัฒน์ กาญจะโนสถ

Managing director, Pragma and Will Group
Partner and Co-founder, Garage Analytics Thailand

Track F1    09:00-10:30

The big shift: Redesign Performance Management to Employee development, Resilience And Collaboration (CPN Journey)

คุณอครินทร์ ภูรีสิทธิ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์และพัฒนาองค์กร
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

 

Track G1    13:30-15:00

Just-in-Time HR : รูปแบบใหม่การบริหารงาน HR หลัง COVID-19

ดร.ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคลและพัฒนาองค์กร

Track H1    13:30-15:00

Reimaging the Future Talent Attraction, New Type of Hiring and Creating the Total Engagement

คุณพุฒิกานต์
เอารัตน์

Head of People & Branding and Head of Risk Management
SCB 10X Co., Ltd.

คุณจรัสพักตร์ การปลื้มจิตต์  
Group Partner
FLASH Group

คุณนภัส
ศิริวรางกูร

Director,
Kincentric

Track i1    13:30-15:00

Learning Agility: Thriving in a Changing Time

คุณธันม์ทวิน คู่เรืองตระกูล

ผู้อำนวยการฝ่าย Strategic People Solutions
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

Track inno 3     13:30-15:00

HR Innovation: HR Practices for Business Impact

  • gosoft: Beyond Talent

  • Development Program

  • TISCO: OASIS (change mindset)

 
 
 
 

© 2020 by Personnel Management Association of Thailand

www.hrday2020.net